باج افزار چیست؟

باج افزار چیست؟ -وبسایت سوفوس

آیا تا به اکنون به این نکته فکر کرده اید، که اصلا باج افزار چیست؟! ممکن است شما نیز نام آن را در مکان های گوناگون شنیده باشید. یا حتی زمانی که پای کامپیوتر خود نشسته اید، به طور ناگهانی پنجره ای در مقابل دیدگان شما باز شود و به شما اینگونه بگوید، که مورد هدف باج افزار قرار گرفته اید. خب اکنون ممکن است کنجکاو شده باشید که بدانید، باج افزار چیست؟ چه کاری انجام می دهد؟ چگونه می توانید وسیله های هوشمند خود را در برابر آن محافظت کنید؟ لطفاً با ما تا پایان این مطلب همراه شوید تا پاسخ تمامی سوالات خود را به دست آورید.

باج افزار چیست؟ -وبسایت سوفوس

آیا میدانید باج افزار چیست؟

باج افزارها به عبارتی یک نرم افزار مخرب می باشد که سیستم (کامپیوتر) شما را آلوده نموده و پیام هایی را به شما نمایش می دهد که باید هزینه ای را برای آنها پرداخت نمایید تا سیستم شما برای باری دیگر بتواند کار نماید. این قبیل از باج افزارها به عبارتی یک طرح پول سازی کیفری به حساب می آید. اسم دیگری که برای باج افزار در نظر گرفته شده است، بد افزار باج می باشد. باج افزارها جزء بد افزارهایی تلقّی می شوند که مانع دسترسی کاربران به سامانه یا پرونده های فردی خود می گردند و برای آنکه کاربر بتواند برای باری دیگر به پرونده ها و فایل های شخصی خویش دسترسی یابد، درخواست پرداخت باج (تأدیه مقدار مبلغی مشخص) می گردد.

قدیمی ترین گونه باج افزار در اواخر دهه 1980 توسعه پیدا کرد و از طریق نامه حلزون snail mail به کاربر ارسال کنند. هم اکنون نویسندگان باج افزار ها را از طریق  ransomware دستور دارند وجه تأدیه و یا باج را به   به کاربر ارسال نمایند.  Cryptocurrency  کارت اعتباری

و امّا فیشینگ؛

برخی از برداره در فیشینگ با بهره گیری از باج افزار می توانند به رایانه هر شخصی دسترسی پیدا کنند. از جمله متداول ترین سیستم های تسلیم، فیشینگ phishing است. پیوست هایی که از طریق ایمیل به قربانی یا کاربر ارسال می شود اغلب به گونه پرونده و یا فایل هایی هستند که کاربر با گشودن و یا دانلود نمودن آنها کامپیوتر و یا رایانه خویش را آلوده به بدافزار باج افزار می کنند. باج افزار ها حاوی دستگاه های مهندسی، اجتماعی، داخلی هستند که می توانند مانع دستیابی کاربر به پرونده و فایل خویش شود یا منجر به نیرنگ کاربر گردند.

چندین روش به چَشم می خورد که بد افزارها بعد از دسترسی به رایانه قربانی امکان دارد به انجام رسانند ولیکن رایج ترین اقدام، رمز گذاری بر روی برخی از فایل های قربانیان است.

 

و امّا فیشینگ؛ -وبسایت سوفوس

باج افزارها چگونه کار می نمایند!

خبر خوش ما به شما این است که اغلب باج افزارها به تنهایی ظهور پیدا نمی کند. بلکه به منظور تسلیم بار مخرب خویش اغلب به طریق پیوند و یا پیوست ایمیل باید به واسطه ی کاربر فعال گردد تا بتوانند فعالیت مخرب خویش را شروع نمایند. به گونه ای کلّی باج افزار به منظور دستیابی به غایت خود پنج مرحله را طراحی می کنند که آنها به ترتیب زیر هستند:

·            سیستم به خطر افتاده؛

اکثریت حمله باج افزارها اغلب به گونه پیوست و یا پیوند مخرب شروع می شود. غایت آن است که قربانی را ملزم به کلیک بر روی پیوست و یا پیوند نمایند تا بدافزار ابتدا فعال گردد.

·            بد افزار کار خود را شروع می کند؛

زمانی که باج افزار سامانه رایانه را تحت کنترل خویش درآورد، آغاز به رمز نگاری نمودن اقسام فایل ها و نیز پرونده ها خواهد کرد و دستیابی بدان ها را قطع می کنند.

·            اطلاع به قربانی؛

برای آنکه قربانی باج را تأدیه نماید می بایست از کلّیه ی خواسته های مجرم آن آگاهی داشته باشد. در این بخش مجرمان اغلب اعلان هایی را ضمن صفحه ی نمایش نشان می دهند که مطالبات و همچنین شرایط دستیابی دوباره کاربر را بیان می کنند.

·            باج تأدیه گردد؛

پس از آنکه قربانی از خواسته های مجرمان علم پیدا کرد به منظور بازگرداندن دوباره فایل ها و پرونده های خویش ملزم می باشد به خواسته های آنها تن دهد و باج و یا وجهی که درخواست نموده اند، پرداخت کند.

·            دسترسی کاربر به سیستم بازگردانده می شود؛

هنگامی که قربانی باج را تأدیه می کند مجرمان دسترسی کامل کاربر به اطلاعات خود را باز می گرداند. البته باید چنین بگوییم که در این مورد ضمانتی وجود نخواهد داشت و در برخی مواقع مشاهده گردیده است که مجرمان حتی پس از برآورده شدن خواسته های خود، اطلاعات کاربر را بدو نداده اند.

بنابراین توصیه می کنیم در این رابطه نهایت دقت را به عمل آورید.

 

▪ باج افزارها چگونه کار مینمایند! -وبسایت سوفوس