آیا ویژگی‌هایی که در XG Firewall سوفوس وجود ندارد، در SG UTM وجود دارد؟

در حال حاضر برخی ویژگی‌ها در XG Firewall سوفوس وجود ندارد، اما برخی از آنها (که در ادامه ذکر شده است) در نسخه آتی XG Firewall v16 ارائه خواهند شد.

در اینجا به مهم‌ترین ویژگی‌های اولیه که در XG Firewall v16 وجود ندارد، اشاره شده است:

  • خوشه‌بندی چند گره‌ای در سه یا چند دستگاه به صورت پیشفرض پشتیبانی نمی‌شود (خوشه‌بندی دو ابزار برای Active-Active یا Active-Passive پشتیبانی می‌شود).
  • خوشه‌بندی مدل‌های “”w (بی سیم یکپارچه) در ابتدا به صورت پیشفرض پشتیبانی نمی‌شود.
  • تونل‌های Site-to-Site RED در ابتدا پشتیبانی نمی‌شوند (دستگاه‌های RED به طور کامل در XG Firewall پشتیبانی می‌شوند، اما تونل‌های RED بین فایروال‌ها هنوز پشتیبانی نمی‌شوند) (در نسخه 16 رفع شده است).
  • برخی از ویژگی‌های Advanced Web Protection همچون لغو صفحه مسدودسازی با استفاده از رمز عبور و سیاست‌های
    Quota Time مبتنی بر هر دسته در ابتدا پشتیبانی نمی‌شوند (تنها سیاست‌های Quota جهانی پشتیبانی می‌شوند).
  • احراز هویت دو مرحله‌ای در ابتدا پشتیبانی نمی‌شود (در نسخه 16 رفع شده است).
  • تلفیق با Sophos Mobile Control در ابتدا پشتیبانی نمی‌شود.
  • قابلیت Sophos Endpoint Deployment and Management موجود در UTM پشتیبانی نمی‌شود (مشتریان می‌توانند از مزایای Security Heartbeat از Sophos Cloud Endpoint استفاده کنند).