مشتریان به منظور تبدیل SG UTM به XG، چه اقداماتی باید انجام دهند؟

سوفوس به همه مشتریان SG UTM پیشنهاد می‌کند با بکارگیری نسخه آزمایشی رایگان، مدتی را صرف آشنایی با XG Firewall جدید کنند.