آیا می توان SG UTM و XG Firewall را از طریق Sophos Firewall Manager بصورت متمرکز مدیریت نمود؟

Sophos UTM Manager – به اختصار SUM – بستر مدیریت متمرکز SG UTM است و همچنان مدیریت چندین دستگاه UTM 9 را پشتیبانی می‌کند، البته نمی‌تواند دستگاه‌های فایروال XG را مدیریت کند.

Sophos Firewall Manager – به اختصار SFM – بستر مدیریت متمرکز جدید برای XG Firewall است و نمی‌تواند دستگاه‌های UTM 9 را مدیریت کند. بنابراین اگر قصد دارید ترکیبی از دستگاه‌های UTM 9 و XG Firewall را در شبکه سازمان خود بکار بگیرید، برای مدیریت متمرکز به هر دوی SUM و SFM نیاز خواهید داشت.