آیا مهاجرت از SG UTM به XG Firewall ضروری است؟

خیر. با این که سوفوس مطمئن است که اکثر مشتریان Sophos SG UTM تمایل دارند که از بسیاری از ویژگی‌ها و مزایای جدید و عالی XG Firewall در طول زمان استفاده کنند، مطمئناً هیچ عجله‌ای در این زمینه وجود ندارد و مشتریان مجبور به انجام آن نیستند.