چگونه می‌توان از مزایای فناوریSecurity Heartbeat جدید سوفوس استفاده نمود؟

Sophos Security Heartbeat به فایروال Sophos XG و Sophos Cloud Endpoint نیاز دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص  Security Heartbeat و SG UTM می‌توانید به نشانی زیر مراجعه نمایید.