آیا ویژگی کنترل برنامه‌کاربردی همگام‌سازی شده در حالت Active-Active پشتیبانی می‌شود؟

خیر