آیا برای مهاجرت به XG بایستی هزینه‌ای برای لیسانس آن پرداخت نمود؟

خیر. Sophos لیسانس شما را بدون هزینه اضافی از SG UTM به XG Firewall تغییر می‌دهد. هنگامی که مهاجرت را انتخاب می‌کنید، لیسانس شما به طور خودکار تغییر می‌کند.