گزینه‌های مختلف مهاجرت و جدول زمانی (Timelines) چیست؟

برای اینکه مهاجرت تا حد امکان راحت باشد، سوفوس در حال توسعه مجموعه‌ای از ابزارها است که پروسه مهاجرت را ساده و خودکار می‌کند. جهت آگاهی از اخبار مرتبط با این ابزارها، سایت سوفوس را دنبال کنید یا با نمایندگی Sophos که محصول خود را از آن خریداری نموده‌اید، تماس بگیرید. در ادامه گزینه‌های مهاجرت و جدول زمانی (Timelines) توضیح داده شده است:

مهاجرت دستی: با وجود این که سوفوس اکیداً به مشتریان فعلی توصیه می‌کند که منتظر ارائه ابزارهای مهاجرت خودکار باشند، مشتریانی که می‌خواهند زودتر فایروال خود را به XG Firewall  ارتقاء کنند، می‌توانند این کا را بصورت دستی انجام دهند. در این مرحله هیچ ابزاری برای مهاجرت در دسترس نخواهد بود، بنابراین XG Firewall خود را از نو نصب، راه اندازی و تنظیمات کنید.

مهاجرت خودکار: سوفوس در حال برنامه‌ریزی ایجاد و طراحی ابزار ارتقاء خودکار است و پیش‌بینی می‌شود که در اوایل سال 2017 نسخه بتا ابزارهای ارتقاء برای فعال کردن مهاجرت خودکار ارائه شود. سوفوس آخرین اخبار را در خصوص ارائه ابزارهای مهاجرت خودکار منتشر می‌کند.