تفاوت بین سخت‌افزار دستگاه‌های سری SG و XG چیست؟

سخت افزار این دو سری فایروال، یکسان می‌باشند با این تفاوت که در فایروال های سری SG، میان‌افزار UTM 9 (UTM 9 Firmware) نصب شده‌ است، در حالی که در فایروال های سری XG، میان‌افزار XG (XG Firewall Firmware) نصب شده‌ است.