وقتی دو دستگاه در وضعیت High-availability در شبکه سازمان وجود دارد، به کدام مجوزها نیاز است؟

برای وضعیت Active-Active:

  • هر دستگاه به حق اشتراک‌ و لیسانس خاص خود نیاز دارد و حق اشتراک‌های فعال (Active) باید در هر دو دستگاه دقیقا مطابقت داشته باشند.
  • امکان Sandstorm بدون در نظر گرفتن تاریخ انقضای هر دستگاه، بر تنظیمات HA تأثیر نمی‌گذارد.

برای وضعیت Active-Passive:

  • فقط دستگاه Active به حق اشتراک و لیسانس نیاز دارد. فایروال Sophos یک کپی از آن اشتراک‌ها را به دستگاه غیرفعال اختصاص می‌دهد، بنابراین در صورت خرابی دستگاه Active، می‌تواند پردازش را انجام دهد. ضروری است که اشتراک‌ها در دستگاه Active مورد نظر فعال شوند. باید اطمینان حاصل شود که HA فقط از دستگاهی راه‌اندازی شود که حق اشتراک معتبری دارد.
  • اگر از فایروال نرم‌افزاری یا مجازی استفاده می‌شود، تنها لازم است که یک مجوز پایه خریداری شود و پس از ثبت شماره سریال آن، فایروال Sophos آن را برای دستگاه Passive هم مدیریت میکند. نیازی به خرید جداگانه لیسانس پایه فایروال برای دستگاه Passive یا شماره سریال جداگانه نیست.
  • فایروالی که دارای حق اشتراک و لیسانس است باید به عنوان گره اصلی در راه‌اندازی HA تنظیم شود.