آیا میان‌افزار جدید XG Firewall روی سخت‌افزار یا بستر مجازی فعلی شبکه اجرا می‌شود؟

سیستم عامل فایروال Sophos XG به طور کامل بر روی تمام دستگاه‌های سخت‌افزاری سری Sophos SG و همچنین بر روی سخت‌افزارهای سازگار با Intel و بسترهای مجازی مشابه UTM 9 اجرا می‌شود.

سخت‌افزارهای سری UTM یا سری ASG (قبل از سری SG) قابل تبدیل به XG Firewall نیستند و مشتریانی که تمایل دارند آن را به XG Firewall ارتقاء دهند، باید با نمایندگی Sophos در مورد تعویض و جایگزینی کلی سخت‌افزار فایروال خود با یک دستگاه فایروال سری XG  صحبت کنند.