آیا سوفوس به توسعه و پشتیبانی از UTM 9 ادامه خواهد داد؟

بله. احتمالاً در حال حاضر از ویژگی‌های جدید و فوق‌العاده UTM Elevated 9.4 لذت می‌برید و علاوه بر پشتیبانی مستمر از بستر Sophos UTM 9، شاهد توسعه چند نسخه جدید آن که اکنون در فاز برنامه‌ریزی قرار دارند، خواهید بود.