راهنمای خرید فایروال

راهنمای خرید فایروال سوفوس

راهنمای خرید فایروال NGFW

در نظرسنجی‌های اخیر، راهبران شبکه و مدیران فناوری اطلاعات موارد زیر را در مورد فایروال موجود خود ذکر می‌کنند:

  • ضعف در نظارت و گزارش‌گیری از برنامه‌های کاربردی شبکه، خطرات و تهدیدات
  • نگرانی در مورد محافظت در برابر آخرین باج‌افزارها و حملات
  • عدم پاسخگویی یا راهنمایی مناسب در هنگام وجود تهدید یا وقوع حمله در شبکه سازمان

چنانچه هر یک از موارد فوق برای شما آشنا هست و آنها را در سازمان خود تجربه کرده‌اید، بدانید که تنها نیستید. مشکل اینجاست که امروزه اکثر فایروال‌ها در تامین وظایف خود کامل نیستند و قادر به ارائه نظارت کافی، حفاظت یا هر نوع پاسخ و واکنش مناسب نمی‌باشند.

هنگام خرید فایروال جدید برای شبکه خود و انتخاب از میان فهرست فایروال‌های موجود، حتی دانستن اینکه از کجا شروع کنید می‌تواند نوعی چالش باشد.

توصیه می‌شود خرید فایروال را با شناسایی الزامات کلیدی امنیت شبکه سازمان خود شروع کنید. هنگامی که فهرست نیازمندی‌های خود را ایجاد کردید، جستجو در سایت‌های خرید فایروال‌ مربوط به سازندگان مختلف و تلاش برای تعیین اینکه کدام فایروال نه تنها می‌تواند نیازهای شبکه شما را برآورده کند، بلکه در واقع توانایی های ادعا شده خود را به درستی انجام می‌دهد، کاری بسیار دشوار و زمانبری می‌باشد.

نحوه استفاده از راهنمای خرید فایروال سوفوس

این راهنما جهت کمک به مدیران فناوری اطلاعات در انتخاب محصول مورد نظر و خرید فایروال برای شبکه سازمان طراحی شده است تا در نهایت پس از خرید فایروال با پشیمانی مواجه نشوند. این راهنمای خرید فایروال ، تمام ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی را که باید هنگام ارزیابی فایروال جدید در نظر بگیرید، پوشش می‌دهد. همچنین در این راهنمای خرید فایروال که نسخه کامل آن در دگمه زیر قرار داده شده، سؤالات مهمی جهت پرسیدن از سازنده یا فروشنده فایروال نوشته شده تا از برآوردن نیازمندی‌ها و الزامات توسط فایروال اطمینان حاصل شود. در آخر نیز جهت صرفه‌جویی در زمان، جداولی طراحی شده که می‌تواند به شما در خرید فایروال و انتخاب از میان سازندگان مختلف متناسب با نیازمندی‌های شبکه سازمان کمک کند.

WatchGuard

SonicWALL

Palo Alto Networks

Fortinet

Cisco

Sophos

Core Firewall Capabilities

check
check
check
check

Firewall rule and web policy test simulator

check
check
check

FastPath packet optimization

check
check
check
check
check
check

Intrusion protection system

check
check
check
check

نسبی

check

Application control

check
check

Dual AV engines

check - با استفاده از محصول جانبی
check
check
check
check

Shadow IT cloud app visibility

check
check
check
check

Block Potentially Unwanted Applications (PUAs)

check
check
check
check
check
check

Web protection and control

check
check
check
check
check

Web keyword monitoring and enforcement

Proxy

Stream

Flow

check

Flow

check

DPI engine: streaming, proxy or both?

محدود

check

User and app risk visibility (User Threat Quotient)

check
check
check
check
check
check

Advanced threat protection

محدود

محدود

check

On-box logging and historical reporting

WatchGuard

SonicWALL

Palo Alto Networks

Fortinet

Cisco

Sophos

Server and Email Protection

check

On-box full-featured WAF

check

On-box email: antivirus, anti-spam, encryption, DLP


WatchGuard

SonicWALL

Palo Alto Networks

Fortinet

Cisco

Sophos

Core VPN and SD-WAN

قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی

قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی

قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی

check

قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی

check

Unlimited free full-featured remote access VPN

check
check
check
check
check
check

IPSEC and SSL site-to-site VPN

check

SD-RED Layer-2 site-to-site VPN

قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی

check

به‌زودی

SD-WAN cloud multi-site VPN orchestration

check
check
check
check
check
check

SD-WAN routing and link management


WatchGuard

SonicWALL

Palo Alto Networks

Fortinet

Cisco

Sophos

TLS Inspection

check
check
check
check
check

TLS 1.3 inspection

check

Dashboard visibility into encrypted traffic issues

check

Create TLS exceptions from dashboard


WatchGuard

SonicWALL

Palo Alto Networks

Fortinet

Cisco

Sophos

Zero-Day Threat Protection

check
check
check
check
check

Multiple ML model analysis of suspicious files

check
check
check
check
check
check

Dynamic sandboxing of suspicious files

check
check
check
check
check
check

Cloud-based file analysis

check
check
check

Extensive on-box threat analysis reporting

check
check
check
check
check
check

SD-WAN routing and link management


WatchGuard

SonicWALL

Palo Alto Networks

Fortinet

Cisco

Sophos

FastPath Packet Optimization

check
check
check

Fastpath offloading of SD-WAN, cloud, SaaS traffic

check
check
check

Policy and automatic FastPath offloading

check
check
check

Hardware offloading and acceleration

check
check

Programmable packet flow processors


WatchGuard

SonicWALL

Palo Alto Networks

Fortinet

Cisco

Sophos

Endpoint Protection Integration Features

check
check
check

قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی

check
check

Identify compromised hosts

check
check

Auto isolate hosts at the firewall from
other parts of the network

check

قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی

check

Auto isolate hosts at the EP level to
prevent lateral movement

check
check

Identify unknown network applications
(Synchronized App Control)

check
check

Enable cross-product threat hunding (XDR)

check
check

Enable a fully managed threat response service


WatchGuard

SonicWALL

Palo Alto Networks

Fortinet

Cisco

Sophos

Network Access Portfolio Integration

check
check
check
check
check

Integrated wireless controller and
access point solution

check
check
check
check
check

Integrates with a ZTNA solution

check
check
check

به‌زودی

Integrates with network switch products

check

Integrates with remote service
access edge devices (SD-RED)


WatchGuard

SonicWALL

Palo Alto Networks

Fortinet

Cisco

Sophos

Cloud Management

check

قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی

قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی

check
check

Full-featured firewall management
from the cloud - no extra charge

check
check

Single cloud console for EP, server, mobile,
email, encryption, and firewall

check

قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی

check
check

Group firewall management from the cloud

check
check
check
check
check

Schedule firmware updates from the cloud

check
check

قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی

check
check

Deploy new firewalls from the cloud (zero-touch)


check
check
check
check
check

Cloud firewall reporting

قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی

قابل دسترس با پرداخت هزینه اضافی

Cloud managed cross-product threat hunting (XDR)

WatchGuard

SonicWALL

Palo Alto Networks

Fortinet

Cisco

Sophos

Cloud and Virtual Deployment Options

check
check
check
check
check
check

AWS

check
check
check
check
check
check

Azure

check
check
check

ارائه در آینده

Google

check
check
check
check

Nutanix

check
check

ارائه در آینده

FWaaS

check
check
check
check
check
check

Virtual platforms

check

Software appliance (x86)