دستگاه‌های فایروال نسل بعدی سری XGS

Distributed Edge: مدل‌های 1U

سازمان‌های متوسط و توزیع‌شده که به راهکاری چندمنظوره برای مقاوم‌سازی و محافظت از شبکه‌ خود نیاز دارند، می‌توانند دستگاه‌های فایروال سری XGS مدل‌های 1U سوفوس را بکار گیرند. این فایروال‌های Rackmount، کارایی عالی، طیف متنوعی از پورتهای شبکه تعبیه شده پرسرعت و انواع ماژول‌های افزودنی شبکه را جهت انتخاب ارائه می‌دهند.

چنانچه اولویت شما اطمینان از حداکثر زمان در دسترس بودن ارتباطات SD-WAN باشد، با اتصال ایمن کاربران از راه دور یا محافظت از شبکه در یک سازمان در حال رشد، می‌توانید آن‌ها را متناسب با نیازمندی‌های پویای خود تنظیم کنید.

همه مدل‌ها علاوه بر دارا بودن یک پردازنده پرسرعت مرکزی، از یک پردازنده اختصاصی Xstream Flow برای افزایش سرعت پردازش ترافیک رمز شده، استفاده می‌کنند.

سوفوس سری Enterprise Edge

مقایسه مدل‌های XGS 1U

Model

Picture

FIREWALL

TLS INSPECTION

FIREWALL IMIX

IPS 

IPSEC VPN

NGFW

THREAT PROTECTION

LATENCY
(64 BYTE UDP)

ETHERNET INTERFACES (FIXED)

MANAGEMENT INTERFACES

OTHER I/O INTERFACES

MAX. POE (USING FLEXI PORT MODULE)

FLEXI PORT SLOTS

OPTIONAL ADD-ON MODULES

FLEXI PORT MODULES (OPTIONAL)

2ND POWER SUPPLY

DUAL SSD / RAID

NOTES

XGS 2100

30,000 Mbps

1,100 Mbps

15,900 Mbps

3,000 Mbps

3,000 Mbps

5,200 Mbps

1,250 Mbps

6 µs

8 x GE copper
2 x SFP Fiber*

1 x RJ45 MGMT
1 x COM RJ45
1 x COM Micro-USB

2 x USB 3.0 (front)
1 x USB 2.0 (rear)

1 Module: 4 Ports, 60W max.

۱

SFP VDSL modem
Transceivers

8 port GE copper
8 port GE SFP Fiber*
4 port 10GE SFP+ Fiber*
4 port GE copper bypass (2 pairs)
4 port GE copper PoE + 4 port GE copper
4 port 2.5 GE copper PoE

optional external

n/a

* Transceivers sold separately

XGS 2300

35,000 Mbps

1,450 Mbps

20,000 Mbps

3,500 Mbps

 3,500 Mbps

6,300 Mbps

1,400 Mbps

4 µs

8 x GE copper
2 x SFP Fiber*

1 x RJ45 MGMT
1 x COM RJ45
1 x COM Micro-USB

2 x USB 3.0 (front)
1 x USB 2.0 (rear)

1 Module: 4 Ports, 60W max.

۱

SFP VDSL modem
Transceivers

8 port GE copper
8 port GE SFP Fiber*
4 port 10GE SFP+ Fiber*
4 port GE copper bypass (2 pairs)
4 port GE copper PoE + 4 port GE copper
4 port 2.5 GE copper PoE

optional external

n/a

* Transceivers sold separately

XGS 3100

38,000 Mbps

2,470 Mbps

22,000 Mbps

5,200 Mbps

5,200 Mbps

 9,000 Mbps

 2,000 Mbps

4 µs

8 x GE copper
2 x SFP Fiber*

 1 x RJ45 MGMT
1 x COM RJ45
1 x COM Micro-USB

 2 x USB 3.0 (front)
1 x USB 2.0 (rear)

1 Module: 4 Ports, 60W max.

۱

SFP VDSL modem
Transceivers

8 port GE copper
8 port GE SFP Fiber*
4 port 10GE SFP+ Fiber*
4 port GE copper bypass (2 pairs)
4 port GE copper PoE + 4 port GE copper
4 port 2.5 GE copper PoE

optional external

n/a

* Transceivers sold separately

XGS 3300

40,000 Mbps

3,130 Mbps

 24,500 Mbps

13,440 Mbps

6,500 Mbps

12,500 Mbps

2,770 Mbps

4 µs

8 x GE copper
2 x SFP Fiber*
2 x SFP+ 10 GE Fiber*

1 x RJ45 MGMT
1 x COM RJ45
1 x COM Micro-USB

2 x USB 3.0 (front)

1 Module: 4 Ports, 60W max.

۱

SFP VDSL modem
Transceivers

8 port GE copper
8 port GE SFP Fiber*
4 port 10GE SFP+ Fiber*
4 port GE copper bypass (2 pairs)
4 port GE copper PoE + 4 port GE copper
4 port 2.5 GE copper PoE

optional external

n/a

* Transceivers sold separately

XGS 4300

75,000 Mbps

8,000 Mbps

33,000 Mbps

25,000 Mbps

9,800 Mbps

23,000 Mbps

4,800 Mbps

3 µs

4 x GE copper
4 x 2.5 GE copper
4 x SFP+ 10 GE Fiber*

1 x RJ45 MGMT
1 x COM RJ45
1 x COM Micro-USB

2 x USB 3.0 (front)

2 Modules: 4 Ports, 60W max. per module

۲

SFP VDSL modem
Transceivers

8 port GE copper
8 port GE SFP Fiber*
4 port 10GE SFP+ Fiber*
4 port GE copper bypass (2 pairs)
4 port GE copper PoE + 4 port GE copper
4 port 2.5 GE copper PoE

optional external

n/a

* Transceivers sold separately

XGS 4500

80,000 Mbps

10,600 Mbps

37,000 Mbps

35,690 Mbps

16,000 Mbps

30,000 Mbps

8,390 Mbps

4 µs

4 x GE copper
4 x 2.5 GE copper
4 x SFP+ 10 GE Fiber*

1 x RJ45 MGMT
1 x COM RJ45
1 x COM Micro-USB

2 x USB 3.0 (front)

2 Modules: 4 Ports, 60W max. per module

۲

SFP VDSL modem
Transceivers

8 port GE copper
8 port GE SFP Fiber*
4 port 10GE SFP+ Fiber*
4 port GE copper bypass (2 pairs)
4 port GE copper PoE + 4 port GE copper
4 port 2.5 GE copper PoE

optional external

Included
SW RAID-1 support

* Transceivers sold separately