ویژگی‌ها

اگر نسخه پشتیبان فاقد تنظیمات HA پس از راه اندازی HA بازیابی شود، HA غیرفعال می‌شود. دستگاه اصلی با توجه به تنظیمات پشتیبان قابل دسترس است. دستگاه کمکی با نشانی IP مربوط به Admin قابل دسترس می‌باشد.

اگر هر یک از مجموعه دستگاه‌های HA را به صورت دستی همگام کنید، فایروال تمامی اتصالات پنهان شده را حذف می‌کند.

خیر. XG 210 را فقط می‌توان به XG 210 دیگری در HA متصل نمود. نمی‌توان جهت اتصال از XG 230 یا حتی SG 210 استفاده نمود.

خیر