فایروال سوفوس

امکانات جدید در سخت‌افزارهای امنیتی فایروال Sophos XG

امکانات جدید در سخت‌افزارهای امنیتی Sophos XG Firewall

امکانات نرم افزاری جدید

خروج از نسخه موبایل